Piątek 19.10.2018r. Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
Ostrowite.pl: Aktualności i informacje »

03.01.2018 15:15

Wójt Gminy Ostrowite informuje, że w okresie od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych będzie świadczyła firma wyłoniona  w drodze przetargu, tj.: Spółdzielnia Kółek Rolniczych z siedzibą w Kazimierzu Biskupim, przy ul. Golińskiej 10. Harmonogram odbioru odpadów obejmujący okres od stycznia do czerwca 2018 r.  firma dostarczy właścicielom nieruchomości w pierwszym tygodniu stycznia. Harmonogram jest również umieszczony na stronie internetowej Gminy.

W związku ze zmianą firmy odbierającej odpady z nieruchomości informuję, iż pojemniki do segregacji popiołu, które zostały dostarczone do nieruchomości będą nadal użytkowane.

Zmianie ulegnie częstotliwość odbioru odpadów. Popiół i żużel z palenisk domowych będzie odbierany w okresie od IX do V-1 raz/m-c oraz 1 odbiór w miesiącu lipcu.

Odpady ulegające biodegradacji w okresie od IV-XI będą odbierane 2 razy/m-c, w pozostałym okresie 1 raz/m-c.

Częstotliwość odbioru pozostałych frakcji odpadów nie ulega zmianie.

W związku ze wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów w dniu 28.12.2017 r. została podjęta uchwała dotycząca wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty. Ustalono stawkę opłaty w wysokości 10,50 zł miesięcznie/na mieszkańca, jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny. Natomiast stawka opłaty za odpady gromadzone w sposób nieselektywny wynosi 20,00 zł miesięcznie/na mieszkańca. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Jednakże zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany stawki opłaty Wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

            Ponadto przypominam, iż w miejscowości Ostrowite przy ul. Lipowej 2A zlokalizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego właściciele nieruchomości            w ramach opłaty uiszczanej na rzecz Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych mogą bezpłatnie dostarczyć następujące odpady komunalne zebrane selektywnie:   

papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło, opakowanie wielomateriałowe, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone (trawa, liście, gałęzie). PSZOK jest czynny w każdą sobotę                        w godzinach 800 – 1600.

Udostępnij:

<<    Październik 2018    >>
 • N  
 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • Sb
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
  Zobacz wszystkie wydarzenia