Piątek 07.08.2020r. Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Ścieżka rowerowa z Kosewa do Giewartowa

22.05.2020 13:32

Ścieżka rowerowa z Kosewa do Giewartowa

Dziś głosowanie Rady Gminy Ostrowite nad projektem uchwały o udzieleniu pomocy powiatowi słupeckiemu na zadanie budowy ścieżki rowerowej z Kosewa do Giewartowa!

Może od początku...

Dnia 24 styczna 2020 r. wystosowałem wniosek do Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego o przyznanie blisko 2 milionów zł ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w gminie Ostrowite pod nazwą: "Budowa Ścieżki Rowerowej Słupca - Kosewo na odcinku Giewartów – Kosewo”.

Premier Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się z prośbą do Wojewody Wielkopolskiego o wnikliwe przeanalizowanie sprawy oraz o opinię w zakresie zasadności realizacji zadania. Wojewoda dnia 7 lutego 2020r. wezwał gminę do przedłożenia kompletu niezbędnych dokumentów i informacji. Odpowiedzi udzieliłem osobiście dnia 10 marca br. składając ponadto stosowne dokumenty.

W odpowiedzi z dnia 27 marca Wojewoda Wielkopolski poinformował, że wniosek na przedmiotowe zadanie w gminie Ostrowite może złożyć wyłącznie właściwy zarządca drogi tj. Starosta Słupecki.
Po przedstawieniu Panu Jackowi Bartkowiakowi przebiegu postępowania w ww. sprawie podjęliśmy decyzję, iż Starosta Słupecki ponowi wniosek o przyznanie środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, po trzech dnia od dnia otrzymania wniosku, zobowiązała właściwego dysponenta części budżetowej państwa tj. Wojewodę do spełnienia wymogów formalno-prawnych.
Najważniejszym elementem przyznania dotacji jest zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20 % kosztów realizacji całego zadania.

W związku z powyższym po uzgodnieniach w Starostwie Powiatowym w Słupcy dnia 20 maja 2020r. proponujemy zarówno Radzie Gminy jak i Radzie Powiatu podział wkładu własnego 424 301,34 zł po 50%.

Pierwszego wsparcia dla powiatu przy tworzeniu projektu również udzieliły gminy. Dziękujemy Panu Andrzejowi Madajowi, który w latach poprzednich stworzył koncepcję i projekt tego zadania.

Warto przypomnieć, że przedmiotowy wniosek pierwszy raz wystosowała komisja inicjatyw gospodarczych i samorządności gminy Ostrowite dnia 29 maja 2019r.

Dziś sprawa nabiera tempa a niebawem otrzymamy rozstrzygnięcie w tej sprawie.
Czekamy z niecierpliwością na pozytywne wiadomości!

 
Mateusz Wojciechowski - Wójt Gminy Ostrowite

Udostępnij: