Sobota 19.09.2020r. Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Wójt z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

01.07.2020 07:30

Wójt z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

Rada Gminy Ostrowite udzieliła Wójtowi Mateuszowi Wojciechowskiemu jednogłośnie absolutorium i wotum zaufania. Sesja absolutoryjna, na której Wójt przedstawił Raport o stanie za rok 2019 odbyła się 30 czerwca 2020 r.
 

Wójt Mateusz Wojciechowski zaprezentował Raport o stanie gminy za 2019 rok. Sytuacja finansowa gminy, terminowa realizacja planowanych inwestycji, a także poziom świadczenia usług publicznych świadczą o stabilnym stanie naszego samorządu. Raport zawiera dane statystyczne oraz informacje o realizowanych przez Wójta i urząd gminy zadaniach w 2019 r.

Wotum zaufania udzielono Wójtowi 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 wstrzymujących się. To drugi raz.

W części absolutoryjnej sesji rady gminy, Pani Skarbnik – Jolanta Rzemyszkiewicz przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r., które uzyskało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Rok 2019 był kolejnym rokiem zakończonych i rozpoczętych nowych inwestycji.

Za udzieleniem Wójtowi absolutorium głosowało 15 radnych a 0 wstrzymało się od głosu. Podziękowania dla Pani Skarbnik Jolanty Rzemyszkiewicz i Elżbiety Paulinskiej, Pani Sekretarz Gminy a zarazem Z-cy Wójta Małgorzacie Wesołowskiej, Radzie Gminy, pracownikom urzędu gminny, sołtysom oraz wszystkim kierownikom jednostek i organizacjom za czuwanie nad gminnym budżetem złożyli Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy.

XXV Sesja Rady Gminy Ostrowite


Udostępnij: