Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Edukacja


 • Kurs e-learningowy dla dzieci

  13.10.2021 10:15Kurs e-learningowy dla dzieci

  W załączeniu przesyłamy informacje dotyczącą kursu pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"

 • Awans zawodowy nauczycieli

  31.08.2021 11:11Awans zawodowy nauczycieli

  W dniu 31 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Ostrowite Mateusz Wojciechowski w obecności Sekretarz Gminy Małgorzaty Wesołowskiej, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem Jadwigi Wojdak oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Giewartowie Romualda Szczotkiewicza odebrał ślubowanie i wręczył akty nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego trzem nauczycielkom: pani Agnieszce Sikorskiej (SP Ostrowite), pani Paulinie Majewskiej  (SP Giewartów) oraz pani Marcie Krysińskiej (SP Giewartów).

 • Wolne miejsca w Klubiku

  23.08.2021 12:22Wolne miejsca w Klubiku

  Gminny Klub Dziecięcy w Ostrowitem zapewniający opiekę nad dziećmi do lat trzech dysponuje wolnymi miejscami. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Ostrowite. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 63 2765160.

 • Szkolenie z zakresu segregacji odpadów

  18.09.2020 13:05Szkolenie z zakresu segregacji odpadów

  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych zasadami segregacji odpadów na szkolenie e-learningowe pn. „Jak prawidłowo segregować odpady w gospodarstwie domowym?”.

 • Awans zawodowy nauczyciela

  26.08.2020 11:13Awans zawodowy nauczyciela

  25 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Ostrowite Mateusz Wojciechowski w obecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem Pani Jadwigi Wojdak po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego w dniu 18 sierpnia 2020 r.  odebrał ślubowanie i wręczył akty nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego Pani Elżbiecie Chojnackiej pracującej w Szkole Podstawowej w Ostrowitem.

 • Grant na zakup komputerów pozyskany

  25.05.2020 16:15Grant na zakup komputerów pozyskany

  Gmina Ostrowite otrzyma 55 tys. zł na zakup laptopów dla 26 uczniów wykluczonych cyfrowo ze szkół podstawowych. Złożony przez Wójta Gminy Ostrowite wniosek o powierzenie grantu na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji został oceniony pozytywnie.

 • Przywrócenie funkcjonowania placówek oświatowych

  18.05.2020 15:58Przywrócenie funkcjonowania placówek oświatowych

  Informujemy, że od 25 maja br. przywrócene zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Ostrowite.

 • Lista dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej w Giewartowie

  17.04.2020 13:51Lista dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej w Giewartowie

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Giewartowie podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego - dzieci sześcioletnie, do klasy pierwszej oraz do Gminnego Punktu Przedszkolnego.

 • Informacja Dyrektora SP Ostrowite

  17.03.2020 14:57Informacja Dyrektora SP Ostrowite

  Ze względu na decyzję MEN o czasowym zamknięciu placówek oświatowych do dnia 25 marca 2020 r. ogłoszone wcześniej terminy rekrutacji ulegają przesunięciu do dnia 4 kwietnia 2020 r.


ˆ