Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Ogłoszenia


Od 1 lipca ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

22.07.2021 09:56


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Odpowiednią deklarację składa właściciel/zarządca budynku zasilanego przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Możliwe formy złożenia deklaracji:

– w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego).

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Instrukcja składania deklaracji dostępna jest on-line na stronie Internetowej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

– w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać pocztą na adres mailowy: czystepowietrze@ostrowite.pl albo złożyć w Urzędzie Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite.

Wzór deklaracji dostępny jest do pobrania na stronie https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Ostrowite, Biuro Obsługi-Parter, w godzinach pracy urzędu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ