Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Edukacja


 • Zakończenie roku szkolnego

  27.06.2022 07:56Zakończenie roku szkolnego

  Zakończenie roku szkolnego to początek odpoczynku i ładowania baterii na kolejne edukacyjne zmagania! To również czas nagrodzenia uczniów za całokształt pracy przez wszystkie lata edukacji podstawowej.

 • Poznaj Polskę

  23.06.2022 11:08Poznaj Polskę

  W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę Gmina Ostrowite pozyskała środki finansowe na realizację zadania w formie dotacji celowej w kwocie 39 266,00 zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem i Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego Giewartowie.

 • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Ostrowitem

  10.02.2022 08:41Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Ostrowitem

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem informuje, iż w dniach od 1  do 25 marca 2022 r. będzie miała miejsce rekrutacja dzieci w wieku od 3 do 6 lat do oddziałów przedszkolnych mieszczących się w budynku Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem na rok szkolny 2022/2023.

 • Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP

  19.01.2022 13:27Alert CRP

  Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 3 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopień ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 18 stycznia 2022 roku od godz. 23.59 do dnia 23 stycznia 2022 roku do godz. 23.59.

 • Kurs e-learningowy dla dzieci

  13.10.2021 10:15Kurs e-learningowy dla dzieci

  W załączeniu przesyłamy informacje dotyczącą kursu pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"

 • Awans zawodowy nauczycieli

  31.08.2021 11:11Awans zawodowy nauczycieli

  W dniu 31 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Ostrowite Mateusz Wojciechowski w obecności Sekretarz Gminy Małgorzaty Wesołowskiej, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem Jadwigi Wojdak oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Giewartowie Romualda Szczotkiewicza odebrał ślubowanie i wręczył akty nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego trzem nauczycielkom: pani Agnieszce Sikorskiej (SP Ostrowite), pani Paulinie Majewskiej  (SP Giewartów) oraz pani Marcie Krysińskiej (SP Giewartów).

 • Wolne miejsca w Klubiku

  23.08.2021 12:22Wolne miejsca w Klubiku

  Gminny Klub Dziecięcy w Ostrowitem zapewniający opiekę nad dziećmi do lat trzech dysponuje wolnymi miejscami. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Ostrowite. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 63 2765160.

 • Szkolenie z zakresu segregacji odpadów

  18.09.2020 13:05Szkolenie z zakresu segregacji odpadów

  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych zasadami segregacji odpadów na szkolenie e-learningowe pn. „Jak prawidłowo segregować odpady w gospodarstwie domowym?”.

 • Awans zawodowy nauczyciela

  26.08.2020 11:13Awans zawodowy nauczyciela

  25 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Ostrowite Mateusz Wojciechowski w obecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem Pani Jadwigi Wojdak po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego w dniu 18 sierpnia 2020 r.  odebrał ślubowanie i wręczył akty nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego Pani Elżbiecie Chojnackiej pracującej w Szkole Podstawowej w Ostrowitem.

 • Grant na zakup komputerów pozyskany

  25.05.2020 16:15Grant na zakup komputerów pozyskany

  Gmina Ostrowite otrzyma 55 tys. zł na zakup laptopów dla 26 uczniów wykluczonych cyfrowo ze szkół podstawowych. Złożony przez Wójta Gminy Ostrowite wniosek o powierzenie grantu na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji został oceniony pozytywnie.

 • Przywrócenie funkcjonowania placówek oświatowych

  18.05.2020 15:58Przywrócenie funkcjonowania placówek oświatowych

  Informujemy, że od 25 maja br. przywrócene zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Ostrowite.

 • Lista dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej w Giewartowie

  17.04.2020 13:51Lista dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej w Giewartowie

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Giewartowie podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego - dzieci sześcioletnie, do klasy pierwszej oraz do Gminnego Punktu Przedszkolnego.


ˆ