Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Ogłoszenia


 • Szczepienia czwartą dawką przeciw COVID-19

  27.07.2022 09:38szczepienie przeciw COVID-19

  Masz skończone 60 lat? Od 22 lipca 2022 r. możesz zaszczepić się drugą dawką przypominającą przeciwko COVID-19. Drugie szczepienie przypominające mogą też przyjąć osoby w wieku 12+ o obniżonej odporności. Umów wizytę kontaktując się pod nr. tel. 665-417-567 lub 505-660-522

 • Deklaracje do CEEB - zbliża się koniec terminu!

  21.06.2022 13:06Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

  Szanowni mieszkańcy Gminy Ostrowite, Przypominamy, że do końca czerwca br. właściciele i zarządcy nieruchomości - zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych - mają USTAWOWY OBOWIĄZEK złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracje o uruchomionym źródle ciepła w swoich budynkach/lokalach. Deklaracje można składać on-line bezpośrednio na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ lub za pośrednictwem Urzędu Gminy Ostrowite (Biuro Obsługi Interesanta).

 • Zmiana godzin pracy urzędu

  21.06.2022 10:46zmiana godzin pracy

    Wójt Gminy Ostrowite uprzejmie informuje, że w dniach od 04.07.2022 r. do 26.08.2022 r. Urząd Gminy Ostrowite będzie czynny od godz. 6.30 do 14.30..

 • Gotowość przyjęcia uchodźców z Ukrainy

  25.02.2022 20:38Flaga Ukrainy - solidarność z Ukrainą

  W związku z tą dramatyczną sytuacją w dniu jutrzejszym zwołuję GZZK celem przygotowania się i zadeklarowania gotowości do przyjęcia obywateli Ukrainy jako domowników na czas konfliktu oraz wskazania obiektów, które również będą miejscem krótkotrwałego zakwaterowania.

 • Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP

  06.12.2021 13:49Wprowadzenie stopnia alarmowego

  Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 322 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopnia ALFA-CRP - na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), które obowiązuje od 5 grudnia 2021 roku od godz. 23.59 do 10 grudnia 2021 roku do godz. 23.59.

 • Apel dotyczący prawidłowej segregacji śmieci

  15.10.2021 11:53Apel dotyczący prawidłowej segregacji śmieci

  Niniejszym informuję, iż Gmina Ostrowite przy współdziałaniu Spółdzielni Socjalnej „Razem dla Środowiska” przeprowadza kontrolę przydomowych pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 • Szczepienia trzecią dawką przeciw Covid-19

  07.10.2021 14:30Szczepienia trzecią dawką przeciw Covid-19

  Informujemy, że w punkcie szczepień w Ostrowitem istnieje możliwość zaszczepienia się trzecią dawką przeciw Covid-19. Teraz trzecią dawkę szczepienia mogą przyjąć wszystkie osoby pełnoletnie z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

 • Ogłoszenie o konsultacjach

  06.10.2021 10:11Herb Gminy Ostrowite

    W sprawie Programu współpracy na rok 2022 Gminy Ostrowite z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Zaproszenie na spotkanie właścicieli nieruchomości objętych planem kanalizacji sanitarnej położonych w miejscowości Giewartów oraz Kosewo

  26.08.2021 12:33Zaproszenie na spotkanie właścicieli nieruchomości objętych planem kanalizacji sanitarnej położonych w miejscowości Giewartów oraz Kosewo

  Serdecznie zapraszamy właścicieli nieruchomości objętych planem kanalizacji sanitarnej położonych w miejscowości Giewartów oraz w miejscowości Kosewo (dotyczy ulic: Słupeckiej, Lipnickiej, Spacerowej i części ul. Jeziornej) na spotkanie z projektantem sieci, które odbędzie się w dniu 3 września 2021 r. w godz. od 14:00 do 17:00 w budynku świetlicy wiejskiej w Kosewie. Celem spotkania jest ustalenie lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych. Brak obecności będzie akceptacją przyjętej przez projektanta lokalizacji przyłącza.

 • Zwrot podatku akcyzowego

  19.08.2021 09:44Herb Gminy Ostrowite

  Wójt Gminy Ostrowite przypomina iż do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

 • Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

  22.07.2021 11:59Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

  Gmina Ostrowite przystąpiła do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument, który koncentruje się na kształtowaniu i wdrażaniu lokalnej gospodarki niskoemisyjnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych, zarówno dla sektora publicznego jak i przede wszystkim dla mieszkańców i przedsiębiorców. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści społecznych, środowiskowych i ekonomicznych.

 • Informacje o programie ″Czyste Powietrze″

  22.07.2021 10:05Informacje o programie ″Czyste Powietrze″

  „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 • Od 1 lipca ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

  22.07.2021 09:56Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

  Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Odpowiednią deklarację składa właściciel/zarządca budynku zasilanego przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.


ˆ