Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Ogłoszenia


 • Zwrot podatku akcyzowego

  24.02.2023 12:39Herb Gminy Ostrowite

  Wójt Gminy Ostrowite przypomina iż do 28 lutego 2023r. należy złożyć odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023r.

 • Życzenia Świąteczne

  16.12.2022 10:24Życzenia Świąteczne

  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Ostrowite oraz przybyłym Gościom, aby zdrowie, szczęście i dostatek na stałe zagościły w domach. Niech ten przepiękny, rodzinny czas, będzie chwilą wytchnienia i refleksji. Oby kolejny 2023  rok był czasem pomyślności, sukcesów oraz realizacji osobistych zamierzeń.        

 • Ogłoszenie

  06.12.2022 10:17Herb Gminy Ostrowite

  W załączeniu ublikujemy ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 • UWAGA - Wnioski na zakup węgla kamiennego

  04.11.2022 10:06kurenda

  Gmina Ostrowite przystąpiła do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 r., poz. 2236), która weszła w życie dnia 3 listopada 2022 r. Cena węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 2000 zł brutto za tonę.

 • Zbiórka folii rolniczych

  04.11.2022 09:50Zbiórka folii rolniczych - kurenda

  Data zbiórki – 21 listopada 2022 r. Miejsca zbiórki – Plac przy PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów- Ostrowite, ul. Lipowa 2a) w godzinach 800-1300

 • Bezpłatna konferencja w Kleczewie

  18.10.2022 13:43Plakat - Bezpłatna konferencja w Kleczewie

  27 października 2022 r. (czwartek)  od g. 9:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kleczewie odbędzie się organizowana przez Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego konferencja z cyklu „Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego.” 

 • Zasady dystrybucji tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

  12.10.2022 14:30opakowanie - tabletki jodku potasu

  Informujemy, że Gmina Ostrowite na wspólnym posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Zarządu OSP RP w Ostrowitem opracowała „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”. W związku z tym, prosimy mieszkańców Gminy Ostrowite o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami.

 • Obwieszczenie dotyczące wypłaty dodatku węglowego

  16.09.2022 12:15Obwieszczenie dotyczące wypłaty dodatku węglowego

  Na podstawie art. 36 S 1 2 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) ogłaszam, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone w terminie od 17 sierpnia 2022 r. do dnia wydania obwieszczenia nie zostaną rozpatrzone w ustawowym terminie określonym w art. 35 Kpa.

 • Zwrot podatku akcyzowego

  23.08.2022 06:46Herb Gminy Ostrowite

  Wójt Gminy Ostrowite przypomina iż do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

 • Kontrole poboczy dróg, niezamieszkanych działek i terenów leśnych pod kątem zanieczyszczeń

  08.08.2022 12:36Kontrole poboczy dróg, niezamieszkanych działek i terenów leśnych pod kątem zanieczyszczeń

  Wójt Gminy Ostrowite niniejszym zawiadamia, iż z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy oraz Posterunku Policji Orchowo przy współdziałaniu Urzędu Gminy Ostrowite oraz Straży Leśnej w drugim półroczu roku 2022 w ramach realizacji planów priorytetowych zostaną prowadzone w dalszym ciągu zintensyfikowane kontrole poboczy dróg, niezamieszkanych działek i terenów leśnych znajdujących się w rejonie 10 i 11 gminy Ostrowite tj. Kosewo, Lipnica, Kierz, Salamonowo, Kania - pod kątem zaśmiecania miejsc dostępnych dla publiczności. Zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec podlega karze grzywny do 500,00 zł albo karze nagany”.          

 • Szczepienia czwartą dawką przeciw COVID-19

  27.07.2022 09:38szczepienie przeciw COVID-19

  Masz skończone 60 lat? Od 22 lipca 2022 r. możesz zaszczepić się drugą dawką przypominającą przeciwko COVID-19. Drugie szczepienie przypominające mogą też przyjąć osoby w wieku 12+ o obniżonej odporności. Umów wizytę kontaktując się pod nr. tel. 665-417-567 lub 505-660-522

 • Deklaracje do CEEB - zbliża się koniec terminu!

  21.06.2022 13:06Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

  Szanowni mieszkańcy Gminy Ostrowite, Przypominamy, że do końca czerwca br. właściciele i zarządcy nieruchomości - zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych - mają USTAWOWY OBOWIĄZEK złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracje o uruchomionym źródle ciepła w swoich budynkach/lokalach. Deklaracje można składać on-line bezpośrednio na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ lub za pośrednictwem Urzędu Gminy Ostrowite (Biuro Obsługi Interesanta).

 • Zmiana godzin pracy urzędu

  21.06.2022 10:46zmiana godzin pracy

    Wójt Gminy Ostrowite uprzejmie informuje, że w dniach od 04.07.2022 r. do 26.08.2022 r. Urząd Gminy Ostrowite będzie czynny od godz. 6.30 do 14.30..


ˆ