Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Ogłoszenia


Informacje o programie ″Czyste Powietrze″

22.07.2021 10:05


Informacje o programie ″Czyste Powietrze″

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W Urzędzie Gminy w Ostrowitem od 30 maja 2021r.  uruchomiony został Punkt konsultacyjno - informacyjny priorytetowego Programu Czyste Powietrze.

Punkt konsultacyjny czynny od  poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 10:00.            

Adres e-mail czystepowietrze@ostrowite.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Ostrowite, pok. nr 6, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

Informacje o programie można uzyskać wyłącznie ww. dniach i godzinach osobiście, bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 63 276 51 60 wew. 139

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:
– udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

W celu sprawnej obsługi interesantów pomoc w wypełnianiu wniosków do programu Czyste Powietrze odbywać się będzie, po telefonicznym umówieniu terminu pod w/w nr telefonu.

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Informacja o programie Czyste Powietrze

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Komunikat - Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu

 

Dane Statystyczne zg. ze stanem na 30.12.2022 r.

Dane Statystyczne zg. ze stanem na 31.03.2023 r.

Dane Statystyczne zg. ze stanem na 30.06.2023 r.

 

Wzory dokumentów:

  1. Protokół Odbioru Prac Wykonawcy
  2. Wzór zaświadczenia OSD

 

Wraz z początkiem 2023 roku w życie wejdzie nowa wersja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, w której zaplanowano szereg zmian, które sprawiają, że Program jest jeszcze bardziej przystępny dla potencjalnych  Beneficjentów.

Kluczowe zmiany to:

  •  Podwyższenie progów dochodowych
  •  Podniesienie kwoty wsparcia finansowego
  • Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji wyniesie aż 66 tys. zł
  • Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 do 99 tys. zł

Wnioski w nowej wersji Programu Czyste Powietrze będzie można składać już od 3 stycznia 2023 roku.

Więcej informacji wraz z dokumentami:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

 

 

 

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ