Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Informacje


Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrowite

10.01.2022 08:05


Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrowite

Wójt Gminy Ostrowite na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Ostrowite wraz z załącznikiem w sprawie określenia na rok 2022 – wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Ostrowite oraz długości sezonu kąpielowego
i zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian w/w projektu uchwały na następujących zasadach.

1. Forma składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały:
 
     a)  pisemna na adres: Urząd Gminy w Ostrowitem, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite
     b) elektroniczna na adres: ugmostrowite@post.pl ,
     c) ustna, do protokołu – Urząd Gminy w Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62 -402 Ostrowite pokój 
         nr 12 I piętro w godzinach: poniedziałek 7:30 do 16:30; od wtorku do czwartek 7:15 
        do 15:15,  piątku 7:30 do 14:30.
 
2. Miejsce składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały:
Urzędu Gminy w Ostrowite, ul. Lipowa 2, , 62 -402 Ostrowite pokój nr 12 I piętro 
w godzinach: poniedziałek 7:30 do 16:30; od wtorku do czwartek 7:15 do 15:15,  piątku 7:30 do 14:30.
 
3. Termin składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały:
w terminie 21 dni – od dnia 10.01.2022 r. do 31.01.2022r. (włącznie).
 
4. Termin rozpatrzenia złożonych uwag i propozycji zmian do projektu uchwały:
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.
 

Niniejsze obwieszczenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Ostrowite i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ostrowite –ostrowite.samorzady.pl oraz na stronie internetowej www.ostrowite.pl

                                                                                        
Wójta Gminy Ostrowite
/-/ Mateusz Wojciechowski 

docx
Obwieszczenie
Typ: docx Rozmiar: 0.1 Mb
docx
uchwała
Typ: docx Rozmiar: 0.74 Mb
<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ