Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Informacje


Nabór wniosków na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ostrowite w roku 2023

09.11.2022 15:00


Herb Gminy Ostrowite

Wójt Gminy Ostrowite informuje, iż w okresie od dnia 21 LISTOPADA 2022 r. do dnia 30 CZERWCA 2023 r. w Urzędzie Gminy w Ostrowitem będzie można składać wnioski o sfinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest.

Wyżej wymieniony termin ulega skróceniu w przypadku wyczerpania przez Gminę Ostrowite limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację Zadania.

 

Zgodnie z zatwierdzonym „Regulaminem finansowania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ostrowite w roku 2023”, uprawnionymi do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację Zadania są właściciele lub posiadacze nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Ostrowite, na których występują wyroby zawierające azbest oraz osoby wpisane do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA).

 

Zadanie to obejmuje sfinansowanie kosztów usunięcia (bez demontażu) azbestu
i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych w tym np.: obiektów gospodarskich, budynków mieszkalnych, budynków letniskowych, budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

 

Finansowanie Zadania obejmować będzie tylko i wyłącznie prace związane
z załadunkiem, transportem na składowisko, rozładunkiem oraz utylizacją lub unieszkodliwieniem wcześniej zdemontowanych już wyrobów zawierających azbest. Finansowanie to pokrywać będzie 100% całościowych kosztów tegoż działania.

 

Pomoc finansowa nie obejmuje dopłat do zakładania nowych pokryć dachowych.

 

Pomoc finansowa udzielana będzie na pisemny wniosek złożony w Urzędzie Gminy Ostrowite,
na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do ww. regulaminu.

Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą oraz działalność w sektorze produkcji rolnej zobowiązani są również do załączenia do wniosku odpowiednich dokumentów określonych w § 10
ww. regulaminu.

 

Wniosek oraz wszystkie niezbędne załączniki znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy
w Ostrowitem w biurze obsługi interesanta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce „Ochrona środowiska - Azbest”. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości informacji udziela pracownik Urzędu Gminy tel. 63 2765 160 w 143.

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ