Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Informacje


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla letników

01.02.2024 10:55


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla letników

Wójt Gminy Ostrowite uprzejmie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2020 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ostrowite Nr XVII/165/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego rok 2019 poz. 11045) obejmuje się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowite nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości,
na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jak na razie nie uległa zmianie i wynosi 224,00 złotych zgodnie
z uchwałą Rady Gminy Ostrowite Nr LXIII/561/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego rok 2023 poz. 3798). Wysokość opłaty zgodna jest z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) i jest nie wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem- za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Jednak, gdy zmieni się wysokość w/w dochodu ulegnie też zmianie wysokość stawki i wtedy będzie Państwa informować stosownym pismem.

W przypadku ww. nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz w roku, z góry do 31 maja każdego roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ostrowite Nr XVII/167/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku (Dziennik Województwa Wielkopolskiego rok 2019 poz. 11048).

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ