Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Informacje


Kontrole w rejonach leśnych

28.03.2024 07:49


Herb Gminy Ostrowite

Dzielnicowi Posterunku Policji w Ostrowitem informują, że do 30.06.2024 w ramach realizacji planów priorytetowych zostaną zintensyfikowane kontrole w rejonach leśnych, znajdujących się w rejonie 12 i 13 gm. Ostrowite (miejscowości: Kierz, Lipnica, Salomonowo, Kania)  pod kątem nieuprawnionego wjazdu do lasu pojazdem silnikowym.

Jak informują dzielnicowi, ruch pojazdem silnikowym w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony wówczas, gdy są one oznakowane znakami dopuszczającymi ruch po tych drogach lub też użytkownik pojazdu posiada stosowne zezwolenie:
Art. 161 kw tj. Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu w którym jest to niedozwolone, podlega karze grzywny.

Ponadto dzielnicowi z Ostrowitego przypominają, że zakaz ten obowiązuje przez cały rok, nie tylko w okresie, gdy pojawia się zagrożenie pożarem.

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ