Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Informacje


Rusza nabór wniosków Działaj Lokalnie 2024!

23.04.2024 13:28


Rusza nabór wniosków Działaj Lokalnie 2024!

Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska" jako Ośrodek Działaj Lokalnie, aktywnie działający na terenie powiatu słupeckiego oraz gminy Witkowo, serdecznie zaprasza organizacje, instytucje oraz grupy, które pragną zrealizować projekty mające na celu aktywizację lokalnej społeczności oraz posiadają kreatywne pomysły na poprawę swojego najbliższego otoczenia, do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu Działaj Lokalnie 2024.

W ramach konkursu wspierane będą projekty, które sprzyjają inicjowaniu współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego oraz które mają na celu pobudzanie aspiracji rozwojowych oraz poprawę jakości życia. Program kierowany jest głównie do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek w celu stworzenia lepszych warunków życia w swoich społecznościach.

 

Termin naboru wniosków:  od 22 kwietnia 2024 r. do  22 maja 2024 r., do godziny 23:59.

Sposób składania wniosków: wnioski można składać wyłącznie za pomocą generatora społecznego: https://generatorspoleczny.pl/

Gminy objęte konkursem: Zagórów, Orchowo, Powidz, Strzałkowo, Słupca, Lądek, m. Słupca, Witkowo, Ostrowite

Łączna pula przeznaczona na granty: 42 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu: 6 000 zł

Okres realizacji projektu: od czerwca do 31 grudnia 2024 r.

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące – max. 6 miesięcy

Wnioskodawcy: organizacje pozarządowe; stowarzyszenia zwykłe; oddziały terenowe organizacji pozarządowych; grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa; grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie) – po uzyskaniu zgody.

 

Więcej informacji oraz REGULAMIN konkursu dostępny na stronie: http://unianadwarcianska.pl/category/ogloszenie-konkursu-dzialaj-lokalnie-2024/

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ