Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Informacje


Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie azbestu z terenu powiatu słupeckiego w 2024 roku

11.06.2024 13:58


Warunki usuwania azbestu z terenu powiatu słupeckiego

Zarząd Powiatu Słupeckiego informuje o możliwości składania wniosków o wykonanie usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest, w ramach realizacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2024 roku”.

Termin naboru wniosków rozpoczyna się od dnia 24 czerwca 2024 r.
Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Urzędu Starostwa Powiatowego w Słupcy, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, jednak nie dłużej niż do dnia 13 września 2024 r.


Wnioski mogą być składane:
1) drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca;
2) w formie elektronicznej przez platformę ePUAP /3chx16dq0d/SkrytkaESP, podpisane za pomocą Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
3) osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Słupca (Budynek główny) – w celu potwierdzenia złożonego wniosku


Wnioskodawca winien posiadać swoją kopię wniosku, Starostwo Powiatowe w Słupcy nie świadczy usług ksero.
Datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Starostwa Powiatowego w Słupcy.
Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są:
1) osoby fizyczne, z wyłączeniem beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Działanie A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów w łańcuchu”),
2) przedsiębiorcy,
3) osoby prawne,
4) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Regulamin realizacji zadania w 2024 roku, a także formularz wniosku oraz formularze załączników do wniosku są dostępne w BIP Starostwa Powiatowego w Słupcy (w zakładce Ogłoszenia i komunikaty/Zarząd Powiatu), w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy oraz w urzędach gmin z terenu powiatu słupeckiego.
Dofinansowanie do kosztów działania obejmującego zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów poprzez przekazanie na uprawnione składowisko

pdf
Formularz pomocy de minimis w rolnictwie
Typ: pdf Rozmiar: 0.44 Mb
pdf
Ogłoszenie o naborze wniosków
Typ: pdf Rozmiar: 0.44 Mb
pdf
OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS
Typ: pdf Rozmiar: 0.1 Mb
pdf
WNIOSEK - Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Typ: pdf Rozmiar: 0.2 Mb
<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ