Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Informacje


Bon energetyczny - wnioski od 1 sierpnia 2024

09.07.2024 07:10


bon energetyczny

Informujemy, że od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. można składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego.

Bon energetyczny przysługuje za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu domowego spełniającemu kryterium dochodowe. Dochody za 2023 r. nie powinny przekraczać 2500 zł* na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość dopłat będzie wynosiła:

  • 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Kwota podwyższona dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną (warunkiem jest wpisanie lub zgłoszenie takiego źródła do CEEB do 1 kwietnia 2024 r. – w przypadku źródeł już działających wcześniej, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB):

  • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób 

W przypadku bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że bon ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłaconego bonu energetycznego będzie wynosić 20 zł.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego zostanie rozpatrzony w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. 

Bon energetyczny będzie wypłacony jednorazowo. 

Wnioski można składać w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.:

-        elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP;

-        tradycyjnie (papierowo):

osobiście – wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta/ Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowitem ul. Lipowa 2 Ostrowite  w godzinach pracy  w miesiącu sierpniu br. od pn.-pt. w godz. 06:00-14:00 w miesiącu wrześniu br. w godz. pon. 07:15-16:15, wt.-czw. 07:15-15:15, pt. 07:15-14:15.

Prosimy o wpisanie w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu bonu energetycznego.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego złożone po dniu 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Ustawa o bonie energetycznym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii energetycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024, poz. 859).

Wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/

 

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowitem

*  63 276 51 60

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ