Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Uwaga! Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl – konto jest bezpłatne.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:


Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:15 – 15:15) do sekretariatu mieszczącego się w pokoju nr 11 na następujących nośnikach danych:

- Dyskietka 1,44 MB
- Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
- Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:


1) Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2) Akceptowalne formaty załączników to:
- DOC, RTF
- XLS
- CSV
- TXT
- GIF, TIF, BMP, JPG
- PDF
- ZIP

3) Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4) Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Ostrowite: ePUAP.gov.pl » Katalog usług » Lista wszystkich usług » wg podziału terytorialnego »  woj.  wielkopolskie »powiat słupecki » Ostrowite (gmina wiejska).

ˆ