Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Komisja Budżetu i Finasów

- radna Małgorzata Kruszka - przewodnicząca komisji
- radny Wojciech Główczyński- z-ca przewodniczącego
- radna Mariola Gospodarek
- radna Ewa Kobielska
- radny Mikołaj Owczarek
- radny Mateusz Szymański
- radny Andrzej Świątek


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 radna Ewa Kobielska - przewodnicząca komisji
- radna Dorota Kuśmirek - z-ca przewodniczącego
- radna Małgorzata Kruszka
- radna Iwona Przybylska
- radny Mateusz Szymański


Komisja Rewizyjna

- radny Jacek Majewski - przewodniczący Komisji
- radna Joanna Świderska-Bylewska
- radna Ewa Kobielska
- radny Mateusz Szymański


Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

- radna Mariola Gospodarek - przewodnicząca komisji
- radna Beata Mierzejewska - z-ca przewodniczącego
- radny Mikołaj Owczarek
- radna Paulina Przybył
- radna Joanna Świderska-Bylewska


Komisja Inicjatyw Gospodarczych i Samorządności

- radny Mikołaj Owczarek - przewodniczący komisji
- radna Urszula Walińska- z-ca przewodniczącego
- radny Wojciech Główczyński
- radny Jacek Majewski
- radny Sławomir Pająk


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

- radna Iwona Przybylska - przewodnicząca komisji
- radna Paulina Przybył - z-ca przewodniczącego
- radna Joanna Świderska-Bylewska
- radny Mateusz Szymański
- radna Dorota Kuśmirek
- radna Małgorzata Kruszka
- radny Jacek Majewski


ˆ