Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Ogłoszenia


 • Ogłoszenie RDOŚ w Poznaniu

  23.03.2015 08:02Ogłoszenie RDOŚ w Poznaniu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o wyłożeniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

 • Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej

  06.03.2015 09:26Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej

  Wójt Gminy Ostrowite zawiadamia, że w dniu 12 marca 2015 r. o godz. 1700 w Świetlicy wiejskiej w Mieczownicy, przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowie fermy drobiu na działce ewidencyjnej nr 260/5 w miejscowości Mieczownica, gmina Ostrowite”, planowanego przez firmę Konspol Holding Sp. z o.o. z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Grottgera 40.

 • Przetarg nieograniczony

  03.03.2015 10:50Przetarg nieograniczony

  Dnia 02.03.2015 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Ostrowitem i Giewartowie do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym".

 • Obwieszczenie dot. fermy drobiu w Mieczownicy

  17.02.2015 09:44Obwieszczenie dot. fermy drobiu w Mieczownicy

  Wójt Gminy Ostrowite działając na podstawie art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) informuję, że w dniu 10 lutego 2015 roku wpłynął wniosek firmy Konsol Holding Sp. z o.o. z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Grottgera 40 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu na działce ewidencyjnej nr 260/5 w miejscowości Mieczownica, gmina Ostrowite”.

 • Otwarty konkurs ofert

  29.01.2015 15:15Otwarty konkurs ofert

  Wójt Gminy Ostrowite ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • Informacja o wynikach naboru

  27.11.2014 12:29Informacja o wynikach naboru

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego został wybrany pan Marcin Zawierucha, zamieszkały Ostrowite.

 • Kiermasz stroików świątecznych

  27.11.2014 11:49Kiermasz stroików świątecznych

  W dniach od 8 do 10 grudnia 2014 r., w sali oddziału Banku Spółdzielczego w Ostrowitem trwać będzie kiermasz stroików świątecznych. Każdy, kto chciałby wystawić tam swoje prace, proszony jest o kontakt z organizatorką kiermaszu – panią Marią Zajbel (tel. 63 2412630).

 • Nieograniczony przetarg ustny

  20.11.2014 11:47Nieograniczony przetarg ustny

  Wójt Gminy Ostrowite ogłasza nieograniczony przetarg ustny na kandydata na nabywcę nieruchomości dla działki nr 52/2 położonej w Sierniczu Wielkim. Przetarg odbędzie się dnia 22.12.2014 r.

 • Podsumowanie wyników głosowania na Wójta Gminy Ostrowite

  19.11.2014 11:42Podsumowanie wyników głosowania na Wójta Gminy Ostrowite

  W wyborach na Wójta Gmina Ostrowite jedynym kandydatem był Tylman Henryk Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Tylmana.  Liczba głosów ważnych za wyborem kandydata wyniosła 1444, co stanowi 79.64% głosów ważnych.

 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

  02.10.2014 08:10Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

  Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) podaje się do publicznej wiadomości informację o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Ostrowite na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 • Debata społeczna - 18.09.2014 r.

  10.09.2014 07:34Debata społeczna - 18.09.2014 r.

  Komendant Powiatowy Policji w Słupcy i Wójt Gminy Ostrowite zapraszają mieszkańców Gminy Ostrowite do wzięcia udziału w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa.Debata odbędzie się 18 września 2014 r. o godz. 18.00 w świetlicy środowiskowej w Ostrowitem (ul. Jeziorna 37).


ˆ