Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Ogłoszenia


 • Zbiórka folii rolniczych

  04.11.2022 09:50Zbiórka folii rolniczych - kurenda

  Data zbiórki – 21 listopada 2022 r. Miejsca zbiórki – Plac przy PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów- Ostrowite, ul. Lipowa 2a) w godzinach 800-1300

 • Bezpłatna konferencja w Kleczewie

  18.10.2022 13:43Plakat - Bezpłatna konferencja w Kleczewie

  27 października 2022 r. (czwartek)  od g. 9:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kleczewie odbędzie się organizowana przez Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego konferencja z cyklu „Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego.” 

 • Zasady dystrybucji tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

  12.10.2022 14:30opakowanie - tabletki jodku potasu

  Informujemy, że Gmina Ostrowite na wspólnym posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Zarządu OSP RP w Ostrowitem opracowała „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”. W związku z tym, prosimy mieszkańców Gminy Ostrowite o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami.

 • Obwieszczenie dotyczące wypłaty dodatku węglowego

  16.09.2022 12:15Obwieszczenie dotyczące wypłaty dodatku węglowego

  Na podstawie art. 36 S 1 2 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) ogłaszam, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone w terminie od 17 sierpnia 2022 r. do dnia wydania obwieszczenia nie zostaną rozpatrzone w ustawowym terminie określonym w art. 35 Kpa.

 • Zwrot podatku akcyzowego

  23.08.2022 06:46Herb Gminy Ostrowite

  Wójt Gminy Ostrowite przypomina iż do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

 • Kontrole poboczy dróg, niezamieszkanych działek i terenów leśnych pod kątem zanieczyszczeń

  08.08.2022 12:36Kontrole poboczy dróg, niezamieszkanych działek i terenów leśnych pod kątem zanieczyszczeń

  Wójt Gminy Ostrowite niniejszym zawiadamia, iż z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy oraz Posterunku Policji Orchowo przy współdziałaniu Urzędu Gminy Ostrowite oraz Straży Leśnej w drugim półroczu roku 2022 w ramach realizacji planów priorytetowych zostaną prowadzone w dalszym ciągu zintensyfikowane kontrole poboczy dróg, niezamieszkanych działek i terenów leśnych znajdujących się w rejonie 10 i 11 gminy Ostrowite tj. Kosewo, Lipnica, Kierz, Salamonowo, Kania - pod kątem zaśmiecania miejsc dostępnych dla publiczności. Zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec podlega karze grzywny do 500,00 zł albo karze nagany”.          

 • Szczepienia czwartą dawką przeciw COVID-19

  27.07.2022 09:38szczepienie przeciw COVID-19

  Masz skończone 60 lat? Od 22 lipca 2022 r. możesz zaszczepić się drugą dawką przypominającą przeciwko COVID-19. Drugie szczepienie przypominające mogą też przyjąć osoby w wieku 12+ o obniżonej odporności. Umów wizytę kontaktując się pod nr. tel. 665-417-567 lub 505-660-522

 • Deklaracje do CEEB - zbliża się koniec terminu!

  21.06.2022 13:06Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

  Szanowni mieszkańcy Gminy Ostrowite, Przypominamy, że do końca czerwca br. właściciele i zarządcy nieruchomości - zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych - mają USTAWOWY OBOWIĄZEK złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracje o uruchomionym źródle ciepła w swoich budynkach/lokalach. Deklaracje można składać on-line bezpośrednio na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ lub za pośrednictwem Urzędu Gminy Ostrowite (Biuro Obsługi Interesanta).

 • Zmiana godzin pracy urzędu

  21.06.2022 10:46zmiana godzin pracy

    Wójt Gminy Ostrowite uprzejmie informuje, że w dniach od 04.07.2022 r. do 26.08.2022 r. Urząd Gminy Ostrowite będzie czynny od godz. 6.30 do 14.30..

 • Gotowość przyjęcia uchodźców z Ukrainy

  25.02.2022 20:38Flaga Ukrainy - solidarność z Ukrainą

  W związku z tą dramatyczną sytuacją w dniu jutrzejszym zwołuję GZZK celem przygotowania się i zadeklarowania gotowości do przyjęcia obywateli Ukrainy jako domowników na czas konfliktu oraz wskazania obiektów, które również będą miejscem krótkotrwałego zakwaterowania.

 • Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP

  06.12.2021 13:49Wprowadzenie stopnia alarmowego

  Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 322 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopnia ALFA-CRP - na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), które obowiązuje od 5 grudnia 2021 roku od godz. 23.59 do 10 grudnia 2021 roku do godz. 23.59.

 • Apel dotyczący prawidłowej segregacji śmieci

  15.10.2021 11:53Apel dotyczący prawidłowej segregacji śmieci

  Niniejszym informuję, iż Gmina Ostrowite przy współdziałaniu Spółdzielni Socjalnej „Razem dla Środowiska” przeprowadza kontrolę przydomowych pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 • Szczepienia trzecią dawką przeciw Covid-19

  07.10.2021 14:30Szczepienia trzecią dawką przeciw Covid-19

  Informujemy, że w punkcie szczepień w Ostrowitem istnieje możliwość zaszczepienia się trzecią dawką przeciw Covid-19. Teraz trzecią dawkę szczepienia mogą przyjąć wszystkie osoby pełnoletnie z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.


ˆ