Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Ogłoszenia


 • Ogłoszenie o konsultacjach

  06.10.2021 10:11Herb Gminy Ostrowite

    W sprawie Programu współpracy na rok 2022 Gminy Ostrowite z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Zaproszenie na spotkanie właścicieli nieruchomości objętych planem kanalizacji sanitarnej położonych w miejscowości Giewartów oraz Kosewo

  26.08.2021 12:33Zaproszenie na spotkanie właścicieli nieruchomości objętych planem kanalizacji sanitarnej położonych w miejscowości Giewartów oraz Kosewo

  Serdecznie zapraszamy właścicieli nieruchomości objętych planem kanalizacji sanitarnej położonych w miejscowości Giewartów oraz w miejscowości Kosewo (dotyczy ulic: Słupeckiej, Lipnickiej, Spacerowej i części ul. Jeziornej) na spotkanie z projektantem sieci, które odbędzie się w dniu 3 września 2021 r. w godz. od 14:00 do 17:00 w budynku świetlicy wiejskiej w Kosewie. Celem spotkania jest ustalenie lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych. Brak obecności będzie akceptacją przyjętej przez projektanta lokalizacji przyłącza.

 • Zwrot podatku akcyzowego

  19.08.2021 09:44Herb Gminy Ostrowite

  Wójt Gminy Ostrowite przypomina iż do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

 • Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

  22.07.2021 11:59Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

  Gmina Ostrowite przystąpiła do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument, który koncentruje się na kształtowaniu i wdrażaniu lokalnej gospodarki niskoemisyjnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych, zarówno dla sektora publicznego jak i przede wszystkim dla mieszkańców i przedsiębiorców. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści społecznych, środowiskowych i ekonomicznych.

 • Od 1 lipca ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

  22.07.2021 09:56Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

  Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Odpowiednią deklarację składa właściciel/zarządca budynku zasilanego przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

 • Szczepienia bez rejestracji 24 lipca w miejscowości Szyszłowskie Holendry 7

  21.07.2021 12:09pismo wójta

  Troszcząc się o Państwa zdrowie, personel punktu szczepień będzie wykonywał szczepienia w Państwa sołectwach. W dniu 24 lipca 2021 r. w Dyrkowie w miejscowości Szyszłowskie Holendry 7 w godzinach od 11.00 do 14.00 podczas Akcji Krwiodawstwa, będzie można się zaszczepić bez wcześniejszej rejestracji wizyty. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Ostrowite.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrowite

  11.03.2021 12:27Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrowite

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostrowite. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kosewo - Giewartów”

 • Drugi ustny przetarg nieograniczony w miejscowości Gostuń

  18.02.2021 10:47ogłoszenie o przetargu - Gostuń

  Wójt Gminy Ostrowite ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gostuń, który odbędzie się 23.03.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 1

 • Drugi ustny przetarg nieograniczony w miejscowości Lipnica

  18.02.2021 10:41Drugi ustny przetarg nieograniczony w miejscowości Lipnica

  Wójt Gminy Ostrowite ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lipnica, który odbędzie się 23.03.2021 r. o godzinie 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 1


ˆ