Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Ogłoszenia


 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  30.05.2019 15:12Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Zawiadamiamy o unieważnieniu postępowania dot. "Zagospodarowania terenu w miejscowości Giewartów i Naprusewo oraz remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lucynowie, dla części II i III. Plik w załączeniu.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  30.05.2019 14:54Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr: oo.gk.271.4.2019.PN pt." Zagospodarowanie terenu w miejscowości Giewartów i Naprusewo oraz remont świetlicy wiejskiej w Lucynowie"

 • Bezpłatna mammografia

  23.05.2019 12:57Bezpłatna mammografia

  W dniu 19.06.2019 r. przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowitem stanie mammobus, w którym badania będą mogły wykonać kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ.

 • Nabór wniosków na usuwanie azbestu na 2019 rok

  17.05.2019 08:36Nabór wniosków na usuwanie azbestu na 2019 rok

  Informujemy, iż w okresie od dnia 27 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. można składać w urzędach gmin powiatu słupeckiego wnioski o sfinansowanie kosztów związanych  z likwidacją wyrobów zawierających azbest. 

 • Informacja z otwarcia ofert

  16.05.2019 13:59Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert dotyczy zadania pn. "Zagospodarowanie terenu w miejscowości Giewartów i Naprusewo oraz remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lucynowie", aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

 • Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Ostrowite

  08.05.2019 15:22Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Ostrowite

  Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji na stanowisko Sekretarza Gminy Ostrowite do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się Małgorzata Wesołowska zamieszkała w miejscowości Kosewo.

 • Konkurs grantowy

  06.05.2019 16:11Konkurs grantowy

  Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska" we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie 2019 w terminie: 1.05.2019 - 31.05.2019 r.

 • Przetarg

  02.05.2019 14:51Przetarg

  Wójt Gminy Ostrowite ogłosił przetarg na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu w miejscowości Giewartów i Naprusewo oraz remont świetlicy wiejskiej w Lucynowie" (kliknij tutaj).

 • Zapytanie ofertowe

  30.04.2019 10:36Zapytanie ofertowe

  Ogłoszono Zapytanie Ofertowe pn. ”Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno” (KLIKNIJ TUTAJ).

 • Informacja o realizowanym projekcie

  16.04.2019 19:19Informacja o realizowanym projekcie

  Gmina Ostrowite w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Młode Ostrowite” realizują projekt pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego" dofinansowany z Funduszy Europejskich.

 • Kondolencje

  13.04.2019 20:50Kondolencje

  Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ks. Marka Barlaka. Zmarł wieloletni Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewartowie. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy współczucia. Wójt Gminy Ostrowite /-/Mateusz Wojciechowski Przewodniczący Rady Gminy Ostrowite /-/Andrzej Świątek

 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  10.04.2019 14:40Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  Wójt Gminy Ostrowite ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Ostrowite. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 r.

 • Ogłoszenie o wyłożeniu MPZP

  22.03.2019 13:07Ogłoszenie o wyłożeniu MPZP

  Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Kania na obszarze gminy Ostrowite wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • Informacja o wynikach naboru

  28.02.2019 15:46Informacja o wynikach naboru

  W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. obsługi interesanta w Urzędzie Gminy Ostrowite została wybrana Beata Chmielecka zamieszkała Kosewo.


ˆ