Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Ogłoszenia


Ankieta - stan istniejący oraz perspektywy rozwoju Gminy Ostrowite

22.06.2023 08:46


Ankieta - stan istniejący oraz perspektywy rozwoju Gminy Ostrowite

Szanowni Państwo!
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w ramach prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Ostrowite na lata 2023-2030.

Wypełnioną ankietę prosimy prosimy składać do skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy Ostrowite lub odesłać na adres mailowy: ugmostrowite@post.pl do dnia 07.07.2023 r.

Bardzo prosimy o zastanowienie się i odpowiedzenie na zawarte w ankiecie pytania. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych. 

Poświęcony przez Państwa czas przyczyni się do lepszego zaplanowania kierunków rozwoju Gminy Ostrowite w zgodzie z Państwa sugestiami i oczekiwaniami. 

Chcielibyśmy, aby dokumenty Strategii Rozwoju Gminy Ostrowite były naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział, a założone cele były systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat.

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ