Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Ogłoszenia


Sprawozdanie z II sesji Rady Gminy Ostrowite

29.05.2024 07:46


Ślubowanie radnego

W dniu wczorajszym podczas II sesji Rady Gminy Ostrowite, radni wybrali spośród siebie dwóch wiceprzewodniczących oraz składy komisji stałych, przedtem jednak Jacek Majewski złożył ślubowanie i objął mandat radnego.

Prezydium Rady i składy komisji przedstawiają się następująco:

Przewodnicząca Rady Gminy Ostrowite - Beata Mierzejewska,

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:

- Jacek Majewski

- Mikołaj Owczarek

Komisja Budżetu i Finansów

1. Małgorzata Kruszka - przewodnicząca

2. Dorota Kuśmirek – wiceprzewodnicząca

3. Beata Mierzejewska

4. Krzysztof Bartosik

5. Ewa Kobielska

6. Jakub Bartosik

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

1. Ewa Kobielska – przewodnicząca

2. Mateusz Szymański – wiceprzewodniczący

3. Sławomir Pająk

4. Małgorzata Kruszka

5. Dorota Kuśmirek

Komisja Inicjatyw Gospodarczych i Samorządności

1. Jakub Bartosik – przewodniczący

2. Joanna Świderska-Bylewska – wiceprzewodnicząca

3. Jacek Majewski

4. Monika Nowak

5. Paulina Przybył

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Krzysztof Bartosik – przewodniczący

2. Adrian Garstka – wiceprzewodniczący

3. Mikołaj Owczarek

4. Wojciech Główczyński

5. Joanna Świderska-Bylewska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Paulina Przybył – przewodnicząca

2. Monika Nowak – wiceprzewodnicząca

3. Jakub Bartosik

4. Adrian Garstka

5. Dorota Kuśmirek

6. Sławomir Pająk

7. Małgorzata Kruszka

Komisja Rewizyjna

1. Wojciech Główczyński – przewodniczący

2. Ewa Kobielska – wiceprzewodnicząca

3. Sławomir Pająk

4. Mateusz Szymański

Ponadto rada wyznaczyła Panią Beatę Mierzejewską – Przewodniczącą Rady Gminy Ostrowite jako delegata w tej kadencji do Stowarzyszenia Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Rada gminy również wyznaczyła osoby, które będą opiniować kandydatów na ławników:

- Małgorzata Wesołowska

- Barbara Kasprzyk

- Beata Mierzejewska

- Jacek Majewski

- Mikołaj Owczarek.

Podczas sesji ustalono również diety Radnych oraz Sołtysów, z tym, że te pierwsze będą obowiązywać od 1 lipca br. a diety sołtysów od 1 października br.

Wynagrodzenie Wójta pozostawiono na dotychczasowym poziomie.

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ