Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

PROW drogi


Informacja o realizowanym projekcie

22.08.2016 15:33


Informacja o realizowanym projekcie

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Gmina Ostrowite realizuje operację pn. "Przebudowa drogi gminnej Kania - Skrzynka" współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzania energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych".

Cel operacji: poprawa infrastruktury techniczno - drogowej w miejscowościach Kania i Skrzynka na odcinku 1,760 km oraz zapewnienie bezpiecznego przemieszczania się mieszkańców, a także dojazdu do obiektów użyteczności publicznej i drogi wojewódzkiej.

Planowany efekt operacji: przebudowa drogi gminnej na odcinku 1,760 km.

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ