Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

PROW drogi


 • Informacja o realizowanym projekcie

  22.08.2016 15:44Informacja o realizowanym projekcie

  "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Gmina Ostrowite realizuje operację pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Kosewo - wieś" współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzania energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych". Cel operacji: poprawa infrastruktury techniczno-drogowej w miejscowości Kosewo na odcinku 0,313 km oraz zapewnienie bezpiecznego przemieszczania się mieszkańców, a także dojazdu do obiektów użyteczności publicznej.  Planowany efekt operacji: przebudowa drogi gminnej na odcinku 0,313 km.

 • Informacja o realizowanym projekcie

  22.08.2016 15:43Informacja o realizowanym projekcie

  "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Gmina Ostrowite realizuje operację pn. "Przebudowa drogi gminnej nr G1035P w m. Szyszłowo, gm. Ostrowite” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzania energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych". Cel operacji: poprawa infrastruktury techniczno-drogowej w miejscowości Szyszłowo na odcinku 0,482 km oraz zapewnienie bezpiecznego przemieszczania się mieszkańców, a także dojazdu do obiektów użyteczności publicznej oraz drogi powiatowej.  Planowany efekt operacji: przebudowa drogi gminnej na odcinku 0,482 km.

 • Informacja o realizowanym projekcie

  22.08.2016 15:41Informacja o realizowanym projekcie

  "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Gmina Ostrowite realizuje operację pn. "Przebudowa dróg gminnych nr : G47P, G50P, G51P w m. Stara Olszyna, gm. Ostrowite" współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzania energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych". Cel operacji: poprawa infrastruktury techniczno - drogowej w miejscowości Stara Olszyna na odcinku 1,246 km oraz zapewnienie bezpiecznego przemieszczania się mieszkańców, a także dojazdu do obiektów użyteczności publicznej oraz drogi wojewódzkiej. Planowany efekt operacji: przebudowa drogi gminnej na odcinku 1,246 km.

 • Informacja o realizowanym projekcie

  22.08.2016 15:33Informacja o realizowanym projekcie

  "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Gmina Ostrowite realizuje operację pn. "Przebudowa drogi gminnej Kania - Skrzynka" współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzania energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych". Cel operacji: poprawa infrastruktury techniczno - drogowej w miejscowościach Kania i Skrzynka na odcinku 1,760 km oraz zapewnienie bezpiecznego przemieszczania się mieszkańców, a także dojazdu do obiektów użyteczności publicznej i drogi wojewódzkiej. Planowany efekt operacji: przebudowa drogi gminnej na odcinku 1,760 km.


ˆ