Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Powszechny spis rolny


Od dnia 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. uruchomione będzie bezpłatne stanowisko komputerowe do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

31.08.2020 07:36


Od dnia 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. uruchomione będzie bezpłatne stanowisko komputerowe do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Gminny Komisarz Spisowy Gminy Ostrowite uprzejmie informuję, iż od dnia 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. uruchomione będzie bezpłatne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem umożliwiającym samospis  internetowy w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Stanowisko komputerowe dostępne będzie w Urzędzie Gminy Ostrowite, przy ul. Lipowej 2,                    62-402 Ostrowite.

 Przypominamy, że spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:

  • poprzez formularz internetowy, dostępny od 1 września br. wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl.
  • telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu– kontaktując się z infolinię spisową na numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon” (opcja dostępna od 1 września br.)

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

  • telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
  • bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim

Zachęcamy do skorzystania z możliwości samospisu przez Internet. Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Biorąc udział w badaniu sprawicie Państwo, że rolnictwo w Polsce jeszcze bardziej będzie się liczyć.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego przypominamy                          o możliwości kontaktu z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99, wew. 1 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Konsultanci infolinii pomogą w wypełnieniu formularza spisowego. Infolinia pomoże również zweryfikować rachmistrza, upewnić się czy są Państwo objęci obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że nie prowadzą już Państwo gospodarstwa rolnego.

Udział w spisie jest obowiązkowy, co wynika z ustawy  z 31 lipca 2019 roku o Powszechnym Spisie Rolnym jak również z członkostwa w Unii Europejskiej – spisy rolne odbędą się w tym roku we wszystkich Państwach należących do Unii. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe i dane o gospodarstwie są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną.


Spiszmy się, jak na rolników przystało!

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ