Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Powszechny spis rolny


Obowiązek spisowy

15.10.2020 11:15


Obowiązek spisowy

Powszechny Spis Rolny jest badaniem obowiązkowym, realizowanym w oparciu
o ustawy o spisach. Realizacja takich projektów wymaga pełnej mobilizacji zarówno społeczeństwa jak i państwa.

 

W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, przygotowano na czas spisu Gminny Punktu Spisowego (Urząd Gminy w Ostrowite, ul. Lipowa 2, Biuro Obsługi Interesanta) .

 

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon. Przed sięgnięciem po telefon warto przygotować wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i mieć je przy sobie.

 

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczęli pracę 1 października 2020 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości co do tożsamości i uprawnień rachmistrza, należy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i zweryfikować te informacje.

 

Zgodnie z zapisami w ustawie o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 respondent ma obowiązek udzielenia informacji rachmistrzowi spisowemu i dotyczy to zarówno metody wywiadu telefonicznego prowadzonego przez rachmistrza telefonicznego jak również wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza terenowego (CATI i CAPI).

 

Jeżeli respondent odmawia podania informacji rachmistrzowi to ta odmowa zostaje zarejestrowana w systemie zbierania danych i w przypadku nie dokonania samospisu skutkować będzie podjęciem kroków prawnych przewidzianych w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728). Ponadto zgodnie z art. 8 a ww. ustawy:

„1. Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy.
2.Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020r”.
Na podstawie art. 8c. tejże ustawy: „1. Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, o którym mowa w art.8a ust.1, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
2.Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
3.Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego”.

Jednocześnie podajemy nr telefonu, z którego dzwoni rachmistrz spisowy.  tj, (22) 666-66-62. Prosimy o odbieranie połączeń.

 

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ