Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst

Informacje


 • Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Ostrowite

  12.06.2024 07:42zmiana godzin pracy urzędu

  W związku z okresem letnim czasowo tj: od dnia 24.06.2024 r. do dnia 31.08.2024 r. ustalone zostały następujące godziny pracy Urzędu Gminy Ostrowite: 6:00 - 14:00. 

 • III Sesja Rady Gminy Ostrowite

  11.06.2024 13:37Herb Gminy Ostrowite

  14 czerwca 2024 roku o godzinie 14:30 w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Jeziornej 37 w Ostrowitem odbędzie się LXXVII Sesja Rady Gminy Ostrowite.     Transmisja obrad odbędzie się pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/252/gmina-ostrowite/live

 • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

  11.06.2024 13:33Herb Gminy Ostrowite

  14 czerwca 2024 roku tj. piątek o godz. 13.30 w Świetlicy Środowiskowej ul. Jeziorna 37 w Ostrowitem odbędzie  się  wspólne posiedzenie  Komisji  Rady  Gminy.

 • Posiłek w szkole i w domu″ na lata 2024-2028

  11.06.2024 09:55Posiłek w szkole i w domu″ na lata 2024-2028

  Gmina Ostrowite  w 2024 r. otrzymała dofinansowanie na realizację zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028: Moduł 1 - Dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 • Targi Energii – „Nowa Energia w Regionie”

  29.05.2024 10:24Targi Energii – „Nowa Energia w Regionie”

  Prezydent Miasta Konina ogłasza nabór wystawców na Targi Energii – „Nowa Energia w Regionie”, które odbędą się w dniu 8 października 2024 r. w budynku Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, przy ul. Przyjaźni 1.  

 • Jubileusz 100-lecia urodzin mieszkanki Kąpiela

  29.05.2024 07:38Jubileusz 100-lecia urodzin mieszkanki Kąpiela

  To wyjątkowa i piękna uroczystość, która nie zdarza się często. 100 lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu. Tego niesamowitego daru doświadczyła Pani Anna Bruch mieszkanka Kąpiela, gm. Ostrowite, w którym się urodziła. 18 maja br. ukończyła już ten piękny wiek.

 • Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

  28.05.2024 14:07Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

  Źródło finansowania: Program jest finansowany z dotacji celowej budżetu państwa otrzymanej w ramach środków finansowanych w wysokości do 80%. Udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych zadania.

 • Bezpłatny transport na wybory

  27.05.2024 14:46Herb Gminy Ostrowite

  Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem wyborczym gminy maja obowiązek zapewnić w dniu głosowania bezpłatny transport uprawnionym do tego wyborcom – do i z lokalu wyborczego. Poniżej wykaz linii autobusowych do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Ostrowite w dn. 9 czerwca 2024 r.

 • Termin płatności II raty podatku

  21.05.2024 13:16Herb Gminy Ostrowite

  Urząd Gminy informuje że, upłynął termin płatności II raty podatku. Podatnicy, którzy nie uiścili należności, zobowiązani są do niezwłocznego uregulowania zaległości na rzecz Gminy Ostrowite. Jednocześnie prosimy o regularne dokonywanie opłat za wywóz odpadów komunalnych.     Wójt Gminy Ostrowite                        /-/ Mateusz Wojciechowski                  

 • Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”

  30.04.2024 13:31Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”

  Na podstawie art. 36 ust. 7 w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przyjęciu: 1. projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym; 2. prognozy oddziaływania na środowisko.

 • Rusza nabór wniosków Działaj Lokalnie 2024!

  23.04.2024 13:28Rusza nabór wniosków Działaj Lokalnie 2024!

  Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska" jako Ośrodek Działaj Lokalnie, aktywnie działający na terenie powiatu słupeckiego oraz gminy Witkowo, serdecznie zaprasza organizacje, instytucje oraz grupy, które pragną zrealizować projekty mające na celu aktywizację lokalnej społeczności oraz posiadają kreatywne pomysły na poprawę swojego najbliższego otoczenia, do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu Działaj Lokalnie 2024.

 • Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)

  22.04.2024 11:18Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)

  Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w okresie 22.04 – 28.06.2024 r. na terenie gminy Ostrowite, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC).


ˆ